دستگاه تصفیه آب صنعتی

دستگاه تصفیه آب صنعتی

دستگاه تصفیه آب صنعتی به پکیج های پیش ساخته تصفیه آب با فرایند اسمز معکوس گفته می شود. این پکیج ها در ظرفیتهای مختلف براساس ظرفیت مورد نیاز مشتری به صورت قابل حمل طراحی و ساخته می شوند.

دستگاه تصفیه آب صنعتی

دستگاه صنعتی تصفیه آب و دستگاه نیمه صنعتی شرکت مهندسی فران متناسب با ظرفیت و کیفیت آب خام  و بر اساس فرایند اسمز معکوس طراحی و ساخته می شوند. عملیات تصفیه آب با توجه به آنالیز کیفی آب خام در سه مرحله پیش تصفیه، تصفیه و تصفیه نهایی انجام می شود. طراحی و انتخاب روش بهینه در هر یک از این مراحل مستلزم وجود دانش و تجربه کافی می باشد. دستگاه های تصفیه آب شرکت فران به صورت یک مجموعه پیش ساخته کامل روی شاسی فلزی یا در کانتینر در محل کارخانه فران ساخته شده و پس از گذراندن موفقیت آمیز تستهای کارخانه ای کامل به محل مورد نیاز حمل می گردد.

اساس تکنولوژی اسمز معکوس بر فرایند نفوذ یا تراوش آب از غشای نیمه تراوا می‌باشد، که این غشا‌های نیمه تراوا فقط قابلیت عبور دادن آب خالص را از یک سمت به سمت دیگر دارند و در نتیجه باکتریها، نمکهای محلول و مواد آلی و معدنی موجود در آب بدلیل عدم توانایی در عبور از غشای فوق، از آب خالص جدا می‌گردند. راندمان حذف مواد خارجی در سیستم های اسمزمعکوس می‌تواند تا بیش از ۹۹ درصد باشد.

دستگاه صنعتی تصفیه آب شرکت فران متناسب با کیفیت آب ورودی در مرحله پیش تصفیه با بهره گیری از روشهای نوین فیلتراسیون نظیر اسکرین های خود شوینده، استرینرهای اتوماتیک و … یا انعقاد و لخته سازی، ذرات معلق جامد نامحلول را جداسازی می نماید. آب زلال سازی شده متناسب با میزان ذرات محلول و اصطلاحاً میزان شوری به واحد تصفیه مشتمل بر ممبرانهای اسمز معکوس هدایت می شود.

پیش تصفیه واحد تصفیه آب صنعتی

غشاهای اسمز معکوس نسبت به عبور ذرات معلق نامحلول، روغن، آلودگیهای بیولوژیکی و آلی بسیار آسیب پذیر هستند. لذا جهت محافظت از ممبرانهای RO، ضروری است که آلایندهای فیزیکی، بیولوژیکی، آلی و شیمیایی از آب ورودی به بخش اسمز معکوس جدا شوند.

جداسازی ذرات معلق نامحلول از طریق فرایندهای مختلفی نظیر انعقاد و لخته سازی، فیلتراسیون فیزیکی و جداسازی غشایی(اولترافیلتراسیون) در بخش پیش تصفیه انجام می شود. انتخاب فرایند جداسازی وابسته به  کدورت(Turbidity)، مقدار ذرات نامحلول(TSS) و توزیع اندازه ذرات(Particle Size Distribution) انجام می شود. فیلترهای شنی، کربنی و بسترهای مختلط روشهای متداول فیلتراسیون برای محدوده کدورت متوسط و ذرات معلق بزرگتر از ۱۰۰ -۲۰۰ میکرومتر هستند که با توجه به قیمت پایین و اشغال فضای کم، در بسیاری از واحدهای تصفیه آب صنعتی به کار گرفته می شوند.

اولترافیلتراسیون یکی دیگر از فرایندهای مورد استفاده در پیش تصفیه است. در این فرایند، آب حاوی ذرات معلق از غشاهای UF عبور کرده و ذرات نامحلول آن تا یک صدم میکرومتر جدا می شوند. ممبرانهای UF توانایی جداسازی ذرات با جرم مولکولی بالا، کلوییدها و تمامی ذرات با سایز بالاتر از ۲۰-۱۰ نانومتر از جمله باکتریها، ویروسها و میکروبها را دارا هستند. علی رغم کیفیت بسیار بالای جداسازی ذرات در دستگاه های اولترافیلتراسیون، قیمت بالا و دشواریهای بهره برداری بهره گیری از آنها را در بخش پیش تصفیه دستگاه های تصفیه آب صنعتی محدود کرده است.

کارشناسان شرکت دانش بنیان مهندسی فران با بررسی آنالیز فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب خام، فرایند بهینه پیش تصفیه را به مشتریان پیشنهاد می دهند. مهمترین ویژگیهای بخش پیش تصفیه دستگاه های آب شیرین کن صنعتی شرکت مهندسی فران عبارتند از:

  • رعایت کامل معیارهای استاندارد طراحی
  • پیش بینی کلیه ملزومات شستشوی شیمیایی یا معکوس
  • پیش بینی کلیه تجهیزات کنترلی جهت پایش و بهره برداری
  • قابلیت تعمیرات و نگهداری آسان

تصفیه نهایی

با توجه به تنوع کاربرد آب تصفیه شده، آب تولیدی توسط سیستم اسمز معکوس، قبل از تحویل به مصرف کننده تصفیه نهایی می گردد. آب تولید شده توسط غشاهای اسمز معکوس(Permeate) به دلیل حذف بیشتر یونهای دو ظرفیتی نسبت به تک ظرفیتی، دچار عدم تعادل میان یونهای کلسیم، منیزیم و بیکربنات در مقایسه با سدیم و کلرید می شود و در نتیجه پایداری مورد نیاز در نوع و غلظت یونها را ندارد.

جهت تنظیم PH و املاح محلول آب تولیدی توسط سیستم اسمز معکوس روشهای مختلفی وجود دارد از جمله:

– تزریق دی اکسید کربن همزمان با عبور آب از بستر دولومیت

– تزریق همزمان آب آهک و دی اکسیدکربن به آب

– تزریق مواد شیمیایی کلراید کلسیم و بی کربنات سدیم به آب با استفاده از پکیج تزریق مواد شیمیایی

کاربرد هر یک از روشهای یاد شده بنابر مشخصات، محل و فضای اختصاص داده شده متفاوت می باشد.

مراحل سفارش دستگاه تصفیه آب صنعتی

دستگاه یا پکیج های تصفیه آب صنایع با توجه به نیاز مشتریان طراحی و ساخته می شوند. اولین مرحله از سفارش گذاری دستگاه تصفیه آب، شناسایی ظرفیت مورد نیاز برای تصفیه است. منظور از ظرفیت مورد نیاز برای تصفیه، دبی آب شیرین مورد نیاز خروجی است. با توجه به اینکه بعضاً شناسایی ظرفیت واحدهای صنعتی دشوار می باشد، توجه به نکات ذیل جهت ارزیابی دقیق تر دبی مورد نیاز ضروری است:

  • دستگاه تصفیه آب RO برای کارکرد مداوم طراحی و ساخته می شود. کارکرد مداوم ممبرانهای اسمز معکوس افزایش طول عمر آنها را به دنبال دارد. لذا هر چه دبی مورد نیاز به ظرفیت کاری دستگاه تصفیه آب در شبانه روز نزدیکتر باشد، شناسایی دبی مورد نیاز به ظرفیت تولید بهینه نزدیکتر خواهد بود.
  • در صورت عدم نیاز به آب خروجی در تمام ساعتهای شبانه روز، افزایش ظرفیت تولید دستگاه تصفیه آب برای تأمین آب شیرین مورد نیاز در ساعات کاری شبانه روز، به دو دلیل راهکار مناسبی نیست. دلیل اول افزایش ظرفیت تولید دستگاه تصفیه آب و افزایش قیمت و هزینه های سرمایه گذاری اولیه است. دلیل دوم نیز توقف کارکرد دستگاه در ساعتهای غیر کاری است. راهکار مناسب برای این شرایط، استفاده از مخزن ذخیره(capacitor) برای ذخیره آب شیرین در ساعات غیر کاری و مصرف در ساعتهای پر مصرف کاری است. این راهکار علاوه بر افزایش درصد بهره برداری از دستگاه آب شیرین کن، کاهش هزینه خرید دستگاه را نیز به دنبال دارد.
  • در صورت وجود نوسانات زیاد در دبی آب شیرین مورد نیاز، ظرفیت تولید دستگاه تصفیه آب صنعتی باید براساس بدترین شرایط(Worst case) یا بیشترین دبی آب مورد نیاز طراحی و ساخته شود.
  • در صورت عدم امکان براورد میزان دقیق آب مورد نیاز، پایش میزان آب ورودی از طریق نصب فلومتر در مسیر جریان اصلی در بازه زمانی مشخص(مثلاً ماهانه) یکی از راهکارهای تدقیق دبی مورد نیاز است.

دومین پیش نیاز مورد نیاز برای سفارش گذاری دستگاه تصفیه آب صنعتی یا نیمه صنعتی، شناسایی و آزمایش آنالیز فیزیکی و شیمیایی آب ورودی است. آب خام ورودی به دستگاه تصفیه، با توجه به منبع استحصال آب دارای آنالیز فیزیکی،شیمیایی و بیولوژیکی متفاوتی است. آب دریا، آب چاه، آبهای سطحی و پساب تصفیه شده از منابع چهارگانهدستگاه تصفیه صنعتی آب خام ورودی به دستگاه تصفیه هستند. آنالیز فیزیکی آب خام ورودی به شاخصهای اندازه گیری فیزیکی آب، نظیر کدورت(Turbidity) و ذرات معلق نامحلول(TSS) مربوط می شود. آنالیز شیمیایی آب خام نیز شامل غلظت تفکیکی کلیه یونهای محلول در آب، مجموع یونهای محلول در آب(TDS)، سختی آب، PH و غیره است. آزمایش بیولوژیکی آب خام ورودی نیز منجر به اندازه گیری شاخصهای آلودگی بیولوژیکی، میکروبی، باکتریایی و ویروسی می شود. هر اندازه آنالیز آب خام ورودی در بخشهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی دقیق تر باشد، طراحی فرایند اسمز معکوس و پیش تصفیه های مورد نیاز نیز دقیق تر خواهد بود.

شرکت مهندسی فران با درنظر گرفتن ظرفیت تولید مورد نیاز و آنالیز آب خام ورودی، پیشنهاد فنی و مالی دستگاه تصفیه آب را برای مشتریان عزیز تهیه و ارسال می کند. پیشنهاد فنی دقیق دستگاه شامل نتایج شبیه سازی فرایند اسمز معکوس، تعداد و نوع تجهیزات مورد نیاز و کلیه برندهای مورد استفاده در دستگاه تصفیه است.

دستگاه اتوماتیک تصفیه آب صنعتی

سیستم کنترل دستگاه های صنعتی تصفیه آب تولید شده توسط شرکت مهندسی فران به دو صورت اتوماتیک و نیمه اتوماتیک طراحی و ساخته می شود. برخی از فرایندهای موجود به صورت الزامی اتوماتیک خواهند بود. ولی امکان افزایش سطح کنترل اتوماتیک دستگاه تا نیازمندیهای مختلف کنترلی مشتریان از طریق سیستم PLC وجود دارد. امکان دریافت انواع فرمانهای کنترلی از سیستم کنترل بالادست، ارسال اطلاعات عملیاتی جهت پایش و فرمان دهی، اتصال به سیستمهای کنترلی جانبی و سیستم HMI برای سهولت در کنترل و پایش عملیات بهره برداری از قابلیتهایی است که امکان ارائه آن در پکیج های آب شیرین کن شرکت فران وجود دارد.

 

معیارهای انتخاب دستگاه تصفیه آب صنعتی برای مشتریان

با توجه به تعدد سازندگان دستگاه های تصفیه آب صنعتی و تنوع تجهیزات مورد استفاده، شناسایی شاخصهای کلیدی انتخاب پکیج تصفیه آب صنعتی بر مبنای اصول مهندسی برای مشتریان بسیار حایز اهمیت است. اولین نکته پر اهمیت که مشتریان باید به آن توجه کنند، عبارتست از:

طراحی و ساخت پکیج تصفیه آب صنعتی مبتنی بر فرایند اسمز معکوس، مستلزم وجود تسلط بر دانش تصفیه آب و شبیه سازی تخصصی فرایند اسمز معکوس است.

بنابراین تولید کنندگانی که از دانش مهندسی  طراحی و ساخت بی بهره هستند، قطعاً صلاحیت طراحی و ساخت دستگاه های تصفیه آب صنعتی را ندارند. ولی پس از شناسایی تولید کننده معتبر، مشتریان باید به چه معیارهای فنی برای انتخاب دستگاه تصفیه آب صنعتی توجه کنند؟

شرکت مهندسی فران به تمامی متقاضیان خرید واحدهای آب شیرین کن صنعتی اکیداً توصیه می کند که پیش از انعقاد قرارداد با سازندگان به نکات ذیل توجه کنند:

شبیه سازی فرایند اسمز معکوس: طراحی واحد اسمز معکوس نیازمند انجام عملیات شبیه سازی مبتنی بر معیارهای استاندارد طراحی با استفاده از نرم افزارهای تخصصی توسعه داده شده توسط تولید کنندگان ممبران است. سازندگان دستگاه آب شیرین کن صنعتی که بدون اطلاع از معیارهای طراحی و نرم افزارهای تخصصی اقدام به انتخاب تجهیزات می کنند، صلاحیت تولید دستگاه های صنعتی آب شیرین کن را ندارند.

معیارهای طراحی: طراحی فرایند اسمز معکوس براساس معیارهای طراحی تعیین شده از جانب تولید کنندگان انجام می شود. نوع ممبران، فلاکس جریان، میزان ریکاوری، تعداد ممبرانهای هر وسل، معیارهای طراحی مربوط به طراحی یکبار گذر(Single stage)، دوبار گذر(Double stage) و ملاحظات مربوط به طراحی تک پاس و دو پاس، بخشی از عناوین پر اهمیتی است که در طراحی واحد اسمز معکوس باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد.

پمپ فشار قوی: تعیین مدل و برند پمپ فشار قوی و انطباق منحنی مشخصه پمپ با نتایج شبیه سازی واحد اسمز معکوس بسیار حایز اهمیت است. تناسب متریال پمپ با سیال ورودی نیز یکی از ملاحظات با اهمیت مربوط به انتخاب پمپ است. تجهیز الکتروموتورهای توان متوسط و بالا به راه انداز نرم یا کنترل کننده دور موتور برای حفاظت از پمپ فشار قوی، ممبران و اتصالات در خروجی پمپ الزامی است. پیش بینی پمپ stand by با توجه به قابلیت اطمینان مورد انتظار توسط مشتری تعیین می شود.

تجهیزات کنترلی و ابزار دقیق: طول عمر تجهیزات مورد استفاده در دستگاه تصفیه آب صنعتی خصوصاً ممبرانها به شدت وابسته به کمیت،کیفیت و دقت تجهیزات ابزار دقیق و کنترلی است. پایش، بهره برداری و نگهداری موثر از تجهیزات بدون پایش مستمر اطلاعات عملیاتی از طریق ابزاردقیق ها و تجهیزات کنترلی با کیفیت میسر نیست. توجه مشتریان به نصب ابزاردقیق های با کیفیت اندازه گیری، فرمان و نمایش مقادیر عملیاتی نظیر جریان، فشار، TDS، PH ، ORP، SDI و …. به تعداد مناسب در نقاط مهم فرایندی ضروری است. طراحی و ساخت تابلوی برق دستگاه نیز با هدف کنترل اتوماتیک بر پایه فلسفه کنترل فرایند و دستورالعملهای بهره برداری در کارایی و طول عمر تجهیزات تعیین کننده است.

فلاشینگ اتوماتیک ممبرانها: فلاشینگ اتوماتیک کلیه ممبرانها توسط آب ذخیره سازی شده تولیدی(Permeate) از الزامات بسیار مهم دستگاه های آب شیرین کن صنعتی است. پیش بینی پمپ مجزای فلاشینگ، مخزن ذخیره با ظرفیت مناسب، ابزاردقیق های مناسب و سیستم کنترل اتوماتیک از بخشهای جدایی ناپذیر و اصلی پکیج های آب شیرین کن صنعتی است که متأسفانه توسط سازندگان فاقد صلاحیت با هدف کاهش هزینه اجرا نمی شود.

شستشوی شیمیایی ممبرانها: مطابق دستور العمل تولید کنندگان مختلف ممبرانهای اسمز معکوس، شستشوی شیمیایی ممبرانها حداقل ۳ یا چهار دفعه در سال برای حفظ کارایی آنها ضروری است. لذا نصب و اجرای کامل سیستم شستشوی شیمیایی نظیر پمپ با جنس و ظرفیت مناسب، مخزن با جنس و ظرفیت مناسب، هیتر، تجهیزات اختلاط، میکروفیلتر و تجهیزات اندازه گیری برای انجام عملیات CIP برای هر دستگاه تصفیه آب صنعتی جزو الزامات اصلی به شمار می آید.

جهت استعلام مشخصات فنی دستگاه های تصفیه آب اسمز معکوس و قیمت پکیج تصفیه آب صنعتی، نیمه صنعتی، مسکونی و کشاورزی و همچنین نحوه عملکرد و کاربرد پکیج ها در صنایع مختلف با کارشناسان ما تماس بگیرید.

آب شیرین کن صنعتی