فولینگ یا گرفتگی گل و لای(سیلیکات الومینیوم)

فولینگ یا گرفتگی گل و لای

ممبران اسمز معکوس- گرفتگی لای(Clay)

گرفتگی گل و لای یکی از مشکلات همیشگی ممبرانهای اسمز معکوس است. این نوع گرفتگی در ممبرانهای اول و انتهایی هر pressure vessel دیده می شود و همیشه یکی از چالش های واحدهای RO بوده است. گرفتگی گل و لای نه تنها در ممبران های ابتدایی و انتهایی بلکه در المانهای میانی هم دیده می شود. این نوع از گرفتگی می تواند از طریق اختلاف فشار و مقداری کاهش جریان و افزایش وزن تشخیص داده شود. بر خلاف المان های ابتدا و انتهایی، المان‌های میانی به طور تجربی گرفتگی گل و لای گرفتگی مشابه با رسوب معدنی سیلیسی با مقدار کمی کاهش جریان را نشان می دهد و این نوع گرفتگی در آنها بسیار حاد نمی شود. به طوریکه در المانهایی که جریان قابل اندازه گیری نیست به همان میزان هیچ افزایشی در اختلاف فشار و وزن وجود ندارد.

میزان و درصد گرفتگی برای المانهای اول و انتهایی هر pressure vessel تقریباً با یکدیگر برابر است. کاهش جریان در المانهای اول بیشتر از المانهای انتهایی در هر ردیف است. مطالعه انجام شده روی تعداد زیادی از ممبرانهای دچار فولینگ نشان می دهد که جریان متوسط پیش از شستشوی شیمیایی المان ابتدایی حدود ۷۳٫۲% جریان استاندارد است. در حالی که المان های انتهایی دارای ۱۶٫۳% جریان استاندارد هستند. عملیات CIP صحیح تأثیر بسیار خوبی به روی بازیابی جریان عبوری دارد. کلیه المان ها ابتدایی و انتهایی پس از شستشو دارای جریان متوسط ۱۱۳٫۹% هستند.

در صد حذف نمک متوسط (salt rejection) قبل از شستشو به دلیل تعداد المان هایی که جریان های غیر قابل اندازه گیری داشتند قابل تعیین نیست. اما درصد حذف نمک متوسط ۹۸٫۲% برای المان های ابتدایی و ۹۷٫۷% برای المان های انتهایی بدست امده است.

نتایج مطالعه نشان می دهد که اختلاف فشار برای المان های میانی ۵ psi (0.34 bar) و برای المان های انتهایی ۴ psi (0.24 bar) هستند. اختلاف فشار متوسط پس از شستشوی شیمیایی برای کلیه المان های با گرفتگی گل و لای ۳ psi (0.21 bar) است.

آسیب فیزیکی نسبتا کمی در ممبران های با گرفتگی گل و لای مشاهده می شود. معمولاً ممبران ها نشانه ای از تراکم یا له شدگی ندارند. نتایج مطالعه نشان می دهد که تنها ۵% تلسکوپی شده و ۱۶% اسیب مکانیکی دیده اند. سنگین ترین المان ۴۰ پوند(۱۸٫۱ kg) بوده که حدود ۵ پوند (۲٫۳ kg) بیشتر از وزن متوسط هر المان می باشد. حتی در ممبرانهای با بیش از ۸ psi (0.55 bar) اختلاف فشار، هیچ نشانه ای از اسیب فیزیکی مشاهده نشده است. با انجام عملیات CIP مناسب، امکان کاهش اختلاف فشار از ۸ psi (0.55 bar) به۴ psi (0.27 bar) وجود دارد.

شرکت مهندسی فران با بهره گیری از کارشناسان زبده و متخصص اسمز معکوس آماده ارائه مشاوره در زمینه طراحی، ساخت، بهره برداری و احیای ممبران های آسیب دیده آب شیرین کن های صنعتی می باشد.