انواع فولینگ یا گرفتگی ممبران(Fouling)

فولینگ ممبران اسمز معکوس

فولینگ یا گرفتگی ممبران اسمز معکوس یکی از مهمترین عوامل آسیب و خرابی ممبران است. انواع فولینگ ممبران وابسته به کیفیت آب ورودی و شرایط بهره برداری است.

ممبران های اسمز معکوس پس از استفاده در یک دوره زمانی وابسته به شرایط بهره برداری، دچار گرفتگی(fouling) می شوند که بر راندمان ممبران ها تأثیر گذار بوده و موجب کاهش جریان، افزایش اختلاف فشار و آسیب فیزیکی به ممبران ها می شود. در صورت تداوم گرفتکی و عدم شستشوی شیمیایی و انجام عملیات CIP ،گرفتگی ممبران ها تبدیل به آسیب برگشت ناپذیر می شود.

برای بررسی اثرات و انواع گرفتگی ممبران های سیستم تصفیه اب به روش اسمز معکوس نیاز به کالبد شکافی(Autopsy) یا بازگشایی لایه های ممبران است. یکی از تحقیقات بین المللی انجام شده، نتایج بررسی گرفتگی تعداد زیادی ممبران و تست آنها از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ و عوامل گرفتگی ممبران ها، تأثیرات و نشانه های وجود انها در ممبران و همچنین تأثیر شستشوی شیمیایی(CIP) بر هر یک از عوامل گرفتگی را بررسی کرده است.

انواع فولینگ یا گرفتگی ممبران

کلیه ممبرانهای دچار گرفتگی در این پژوهش، کالبد شکافی شده(Autopsy) و عملیات شستشوی شیمیایی روی آنها انجام شده است. المان ها در محفظه ممبران(pressure vessel) به صورتی که هر محفظه حاوی سه المان باشد، شستشوی شیمیایی شده اند. محلول شستشو در دما و نرخ جریان کنترل شده و تعیین شده موثر می باشد. پس از شستشوی کامل به منظور تعیین بازدهی CIP ممبرانها مجدداً تست می‌شوند. (نتایج مربوط به این پژوهش به صورت تفکیکی و طبقه بندی شده در سایت شرکت فران برای علاقه مندان در دسترس است.) داده های بدست امده از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ نرمالیزه و تحلیل شده است. داده ها بر اساس گرفتگی های آلی و معدنی در تشریحگرفتگی ممبران اسمز معکوس ممبران متناظر با کلیه المان های تهیه و به منظور تشریح به موارد ذیل دسته بندی شده‌اند:

– گرفتگی آلی(Bio fouling)

– گرفتگی سیلیسی (Silica Scale)

– گل و لای (سیلیکات الومینیوم) (Clay)

– گرفتگی مواد فلزی (Metal)

– ترکیب مواد آلی و معدنی (Organic/Inorganic Mix)

– گرفتگی سولفات کلسیوم (Calcium Sulfate

– کربنات کلسیم (Calcium Carbonate)

– ترکیبی از گرفتگی کربنات کلسیم و سیلیس (Mixed Scale- Calcium Carbonate and Silica Scale)

– اکسید های هالوژن (Halogen Oxidation)

شرکت مهندسی فران با بهره گیری از کارشناسان زبده و متخصص آماده ارائه مشاوره در زمینه طراحی، ساخت، بهره برداری و احیای ممبران های آسیب دیده در دستگاه های تصفیه آب صنعتی می باشد.