تصفیه فاضلاب و پسابهای صنعتی

تصفیه فاضلاب و پسابهای صنعتی با توجه به نوع پساب و آلودگی موجود در پساب با فرایندهای مختلف بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی انجام می شود. روشهای نوین تصفیه پسابهای صنعتی، امکان تصفیه انواع پسابهای پیچیده صنایع مختلف را فراهم نموده است. تصفیه فاضلاب و پساب به روش بیولوژیکی فرایند تصفیه بیولوژیکی یکی از موثرترین روشها

حذف فسفات

حذف فسفات
اشكال رايج فسفر در پساب عبارتند از يون اورتو فسفات، پلي فسفات مشتق از اسيد فسفريك و تركيبات آلي حاوي عنصر فسفر كه در اين بين، پلي فسفاتها بصورت جزيي در آب هيدروليز ميگردند. همچنين تجزيه باكتريايي تركيبات آلي حاوي فسفر منجر به توليد يون اورتو فسفات در پساب خواهد شد. اين تركيبات آلي محلول،

حذف نیترات

حذف نیترات
اشكال معمول نيتروژن در فاضلاب، نيتروژن آلي، آمونياك، نيتريت و نيترات هستند. تجزيه تركيبات آلي درون فاضلاب نيز منجر به افزايش غلظت آمونياك ميگردد. در شرايط بي هوازي، رشد باكتريهاي نيتريت ساز، منجر به مصرف آمونياك و توليد يون نيتريت و پس از آن نيترات خواهد شد. نيتروژن موجود در فاضلابها ناشي از فضولات انساني،

راکتور تصفیه بی هوازی EGSB

راکتور تصفیه بی هوازی EGSB
راکتور EGSB تصفیه فاضلاب راکتورهای EGSB نسل پیشرفته راکتور UASB هستند. مزایای این فرایند، سرعت بیشتر جریان روبه بالا در راکتور و در نتیجه سرعت تصفیه بالاتر و حجم سرمایه گذاری اولیه کمتر است. همچین کارایی این راکتور در خصوص پسابهای با COD کم و یا حاوی ذرات معلق بی اثر و غیر قابل تجزیه

پکیج تصفیه خانه فاضلاب

پکیج تصفیه خانه فاضلاب
تصفیه خانه فاضلاب فرایند تصفیه بیولوژیکی یکی از موثرترین روشها جهت کاهش مواد آلی موجود در فاضلابها و پساب ها است. میکروارگانیسم های موجود در لجن فعال، از نوع هوازی یا بی هوازی با مصرف مواد آلی، آلودگی بیولوژیکی فاضلاب را کاهش می دهند. تصفیه هوازی در فرایند تصفیه هوازی، آلودگیهای آلی موجود در فاضلاب

پکیج تصفیه فاضلاب

پکیج تصفیه فاضلاب
پکیج های پیش ساخته تصفیه فاضلاب مجموعه های فلزی پیش ساخته ای هستند که از ظرفیت ۱۰ تا ۶۰۰ متر مکعب در روز برای مصارف در اجتماعات کوچک نظیر هتلها، بیمارستانها و کارخانه های مختلف صنعتی طراحی و تولید می شوند. طراحی و تولید پکیج های پیش ساخته تصفیه فاضلاب بهداشتی و صنعتی از زمینه

تصفیه بی هوازی به روش UASB

تصفیه بی هوازی UASB
راکتور UASB یکی از پرکاربردترین فرایندهای متداول در تصفیه بی هوازی فاضلاب و پسابهای صنعتی است. این روش در سال ۱۹۶۰ میلادی در کشور هلند ابداع گردیده است. این فرایند شامل یک راکتور بی هوازی است که پساب از قسمت پایین وارد راکتور شده و در حین جریان روبه بالا از لابه لای بستر لجن

جداسازی روغن با پکیج CPI

جداسازی روغن با پکیج CPI
جداسازی روغن از پساب یکی از فرایندهای اصلی پیش تصفیه فاضلاب است. جدا کننده CIP) Corrugated plate Interceptor)؛ به عنوان یک جداکننده ی ثقلی روغن، گریس، گازوئیل، هیدروکربن ها و سایر مشتقات نفتی از آب در صنایع مختلف به کار می رود و به مانند سایر پکیج های پیش ساخته ی تامین شده توسط شرکت
TOP