پکیج شناور سازی DAF

پکیج شناور سازی DAF

فرایند شناور سازی با هوای محلول، فرایندی موثر و اقتصادی جهت حذف ذرات جامد معلق با سایز کوچک، ذرات میکرونی روغن و چربی از جریان پساب با حداقل مصرف مواد شیمیایی است. فرایند DAF هم به عنوان یک پیش تصفیه مناسب برای آب دریا و همچنین به عنوان یکی از فرایندهای موثر در جداسازی روغن و پیش تصفیه پسابهای مختلف صنعتی کاربرد دارد.

فرایند DAF یک روش بسیار مناسب برای جداسازی و حذف ذرات معلق در مرحله اول تصفیه پساب می باشد. حذف روغن و ذرات معلق نامحلول علاوه بر افزایش راندمان تصفیه در مراحل بعدی، منجر به کاهش COD پساب و افزایش قابلیت هضم بیولوژیکی یا تصفیه شیمیایی فرایندهای متعاقب آن می شود.

در این فرایند ابتدا هوا در فشاری در حدود ۶ بار درون پساب حل شده و سپس هوای محلول در فشار محیط و درون استخر شناور سازی به یکباره آزاد میشود. این فرایندِ شکستِ مهندسی شده فشار منجر به رها شدن هوای محلول در پساب و درنتیجه تولید حبابهای بسیار ریز با اندازه مشخص( اندازه ۲۰ تا ۵۰ میکرون) طی فرایند پیچیده ای در توده پساب خواهد گردید. با بالا آمدن حبابهای بسیار ریز، امکان پیوستن ذرات معلق جامد و روغن بسیار ریز به این حبابها فراهم آمده و فرایند شناور سازی صورت می پذیرد. سایزینگ و طراحی مکانیکی مناسب برای مخزن زلال سازی از الزامات اصلی کارکرد مناسب این سیستم می باشد.

فرایند DAF برای تصفیه پسابِ صنایع ذیل قابل استفاده است:

– پسابهای روغنی پالایشگاهی و پتروشیمی

– صنایع غذایی

– صنایع تولید نوشیدنی و آب میوه

– صنایع تولید و فراوری گوشت

– حذف فلزات سنگین

– صنایع تولید روغنهای خوراکی

– پیش تصفیه آب خام قبل از فرایندهای غشایی نمک زدایی

– صنایع تولید و فرآوری چرم

– صنایع تولید لبنیات

پکیج های DAF ساخت شرکت فران حداقل شامل واحدهای ذیل است:

– مخزن تحت فشار تماس پساب با هوای فشرده

– سیستم تولید هوای فشرده

– سیستم جمع آوری لجن و یا روغن شناور شده

– مخزن شناور سازی

– پمپ انتقال پساب

– سیستم کنترل

مزایای این فرایند در مقایسه با دیگر فرایندهای زلال سازی عبارتند از:

– قابلیت حذف بیش از ۹۰ درصد چربی های امولسیونی، آزاد و ذرات معلق

– قابلیت حذف بیش از ۷۰ درصد از محتوای COD نا محلول

– حذف ذرات کلوئیدی و شفافیت قابل توجه پساب پس از فرایند

– قابلیت ساخت بصورت پکیج یکپارچه و قابل حمل

– تولید لجن کم

– قابلیت حذف مواد شوینده از پساب

– هزینه سرمایه گذاری پایین

– حداقل فضای مورد نیاز